Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

  1. Să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică
  2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor
  3. Să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
  4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare
  5. Să fie delimitate zonal
  6. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect
  7. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

“Tu decizi pentru Deva”, proiectul de bugetare participativă, este un proces prin care cetățenii municipiului sunt încurajați să identifice și să semnaleze neajunsurile comunității iar apoi să propună rezolvări ale acestora, prin soluții sub formă de proiecte.

Bugetarea participativă devine, astfel, un instrument de management deschis, incluziv și transparent, instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea orașului, aceștia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă clar definită din bugetul de investiții.

ANUNȚURI