Municipiul Deva lansează bugetarea participativă
Ediția 2020

Timp rămas pentru depunerea proiectelor

Ce trebuie să știi despre depunerea de proiecte

10 februarie - 10 martie


 • La procesul de bugetare participativă pot participa cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în municipiu şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

 • Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  - Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
  - Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
  - Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
  - Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
  - Infrastructură cultural/sportivă
  - Infrastructură socială
  - Smart City
  - Educație
  - Turism

 • Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu

 • Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 50.000 lei, inclusiv TVA (suma va include toate etapele necesare realizării și implementării proiectului)

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică
 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor
 3. Să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare
 5. Să fie delimitate zonal
 6. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect
 7. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

“Tu decizi pentru Deva”, proiectul de bugetare participativă, este un proces prin care cetățenii municipiului sunt încurajați să identifice și să semnaleze neajunsurile comunității iar apoi să propună rezolvări ale acestora, prin soluții sub formă de proiecte.

Bugetarea participativă devine, astfel, un instrument de management deschis, incluziv și transparent, instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea orașului, aceștia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă clar definită din bugetul de investiții.

ANUNȚURI