MUNICIPIUL DEVA LANSEAZĂ BUGETAREA PARTICIPATIVĂ

Timp rămas până la votul proiectelor.

Ce trebuie să știi despre analiza de proiecte

11 martie - 30 aprilie


 • Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite:
  Serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni.

 • În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică
 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor
 3. Să se refere doar la investiții publice constand în dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare
 5. Să fie delimitate zonal
 6. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect
 7. Să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

“Tu decizi pentru Deva”, proiectul de bugetare participativă, este un proces prin care cetățenii municipiului sunt încurajați să identifice și să semnaleze neajunsurile comunității iar apoi să propună rezolvări ale acestora, prin soluții sub formă de proiecte.

Bugetarea participativă devine, astfel, un instrument de management deschis, incluziv și transparent, instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea orașului, aceștia putând decide în mod direct cum se va cheltui o sumă clar definită din bugetul de investiții.

ANUNȚURI