Project Description

Hangan Pollyanna Hanellore

Formularea problemei

Montare cișmea stradală, alimentare cu apa și evacuare la canalizare.
Cișmeaua de exterior este destinată dotarii si amenajării cu mobilier urban a parcurilor, strazilor, zonelor de odihnă și spațiilor de joacă.
Prezentul proiect vine în întâmpinarea nevoii reale de utilare/dotare a parculului de joacă și a terenului de sport și de crearea unor condiții normale pentru cetățenii care locuiesc in zonă si vizitatori. Realizarea unei rețele de alimentare cu apă potabilă pentru parc, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din parc.
Una din nevoile elementare o reprezintă accesul la apa potabilă, calitatea desfasurarii activitaților de agrement si sportive fiind afectată de absența acesteia, fapt datorat în special lipsei investițiilor care să rezolve accesul la apa potabila in zona prezentata.
Astfel ca este necesară efectuarea lucrarilor de utilare a parcului cu o cișmea de alimentare cu apă potabilă in vederea aducerii obiectivului la standardele europene, precum și pentru asigurarea confortului de sănătate a populației și respectarea condițiilor de mediu.
Parcul și terenul de sport de pe Strada Ion Creangă se află într-o zonă înconjurată de blocuri de locuințe, toți copiii, adulții și vârstnicii care locuiesc în zonă, cât și persoanele din zonele adiacente își petrec aici foarte mult timp pentru recreere sau activități sportive pe întreaga perioadă a anului.

Estimarea bugetului (RON)

30000

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte:

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte: ELIGIBIL

Justificarea proiectului

Completarea infrastructurii destinate locuitorilor din zona parcului (teren de joacă pentru copii, teren de sport) cât și arterele pietonale din acest spațiu verde rezolva problema apei potabile în zonă prin instalarea unei cișmele care va asigura cu apă potabilă și gratuită pe toți locuitorii zonei, dar și pe cei în tranzit.

Beneficiarii proiectului

Cetățeni ai Devei, copiii, adulții și vârstnicii care locuiesc în zonă, cât și persoanele din zonele adiacente care își petrec aici timp pe întreaga perioadă a anului.

Localizarea proiectului/zona din Deva

Loc de joaca/parc/teren sport amplasat pe Strada Ion Creangă, Deva

Poziționare pe hartă

Strada Ion Creangă 26, Deva, Romania

Galerie foto